Muotivalokuvaus

Muotivalokuvaus on yksi valokuvaustaiteen moniulotteisimmista ja haastavimmista muodoista. Siinä valokuvaajan on kyettävä dynaamiseen yhteistyöhön useiden eri tahojen kanssa, kuten kuvattavan mallin, stylistin, meikkitaiteilijan, lavastajan ja usein myös asiakkaan kanssa. Kuvaustilanteen ohjaaminen kyseessä olevan tuotteen esille tuomiseksi, vaatii pitkälle kehittynyttä estetiikantajua ja ammattimaista kuvausteknillistä tietämystä.

Muotikuvaus voi toki olla myös vähemmän vakaviin tuloksiin tähtäävää harjoittelua esimerkiksi valokuvaustaitojaan kehittävälle aloittelijalle tai ihan vain muodista kiinnostuneelle harrastajalle. Portfoliotaan täydentäviä malleja löytyy usein helposti, eivätkä he aina vaadi maksua kameran edessä vietetystä ajasta. Vaatteiden ja asusteiden ei tarvitse olla viimeistä huutoa olevia merkkituotteita, vaan muotikuvausta voi harjoittaa hyvinkin tavanomaisissa puitteissa ja yksinkertaisella rekvisiitalla. Tärkeintä on oppia tuomaan esille erilaisia haluttuja teemoja ja korostamaan tiettyjä elementtejä. Pikkuhiljaa valokuvaaja alkaa yhä paremmin hahmottaa, esimerkiksi millaisilla asennoilla malli voi vaikuttaa vaatteen esille tuomiseen tai millaiset ympäristöön liittyvät seikat osaltaan korostavat tai häiritsevät haluttua lopputulosta.

Muotivalokuvaukseen liittyvät tuhannet eri tekijät ja samanaikaisesti tulisi ottaa huomioon useimmat niistä. Onnistuneen valokuvan taustalla tosin saattaa olla lukuisia työtunteja, useita eri asetelmia sekä satoja otoksia. Kyseessä ei siis ole yksinkertainen valokuvauksen muoto ja valokuvaajalta vaaditaan paljon muutakin kuin kuvien räpsyttelyä eri kulmista. Siksi muotivalokuvaus onkin lajina varsin suosittu sekä ammattikuvaajia arvostetaan muotipiireissä varsin korkealle. Kuuluisimmat muotivalokuvaajat kiertevät maailmaa, asiakkainaan tunnetuimmat ja ihailluimmat muotimaailman brändit ja seuratuimmat suunnittelijat.

Mitä vaaditaan täydelliseen muotikuvaan?

Muotivalokuvaus on käsitteenä äärimmäisen laaja ja pitää sisällään monta eri tyylilajia. Muotikuvissa voidaan muun muassa mainostaa vaatteita, hiustyyjejä tai meikkejä, mutta vastaavasti sillä voidaan tuoda esille myös jotain tiettyä elämäntapaa tai jopa asennetta. Sääntöjä on vähän, jos lainkaan, kuten taiteellisilla aloilla ylipäätään on. Yleisimmin muotikuvat päätyvät kuvastoihin, aikakaus- ja muotilehtiin, suuriin tai pieniin mainosjulisteisiin ja online- julkaisuihin. Myös valokuvaajat pitävät yllä ja päivittävät omaa portfoliotaan parhaimmista otoksistaan esitelläkseen taitojaan ja tyyliään uusille mahdollisille asiakkaille.

Mitä vaaditaan täydelliseen muotikuvaan?

Lähes poikkeuksetta valokuvaajalle kehittyy vuosien saatossa oma tyyli tai ainakin tapa ja tekniikka jota hän suosii. Myöhemmin tästä tyylistä saattaa muodostua kuvaajan oma, niin kutsuttu tavaramerkki, josta kyseisen henkilön otokset voidaan ehkä tunnistaa pelkän kuvan perusteella. Muotikuvaus on vuosien saatossa kokenut lukuisia muutoksia ja edelleen tänä päivänä, osa kuvaajista suosii jotain menneisyydessä suosioon noussutta tyyliä tai tarinankerrontatapaa. Valokuvaajan yksi tärkeimmistä tehtävistä nykyään, on myös valokuvien käsittely siihen tarkoitettua kuvankäsittelyohjelmaa käyttäen. Varsinkin muotikuvissa, kuvankäsittely näyttelee suurta roolia. Harvoin, jos juuri koskaan, kuvat menevät julkiseen esitykseen ilman tietokoneella tehtyä muokkausta. Vaikka valokuvassa olisikin kaikki täydellisesti kohdallaan, mallia, ympäristöä, valoja, varjoja ja rekvisiittaa myöten, löytää täydellisyyteen pyrkivä kuvaava vielä monta parantelun kohdetta.Useimmiten kuvankäsittelyllä muokataan muun muassa kuvassa esiintyvää mallia, luoden henkilöstä jopa epäluonnollisen virheetön. Ihon pienet virheet ja rypyt pyritään häivyttämään, kehosta tehdään vielä hieman timmimpi ja hiuksista tuuheammat. Tämä on selvästi yksi muotivalokuvien piirteistä ja kuuluu nykyaikaisiin vaatimuksiin, mutta käsitellyt kuvat saavat usein myös kritiikkiä. Kuvia ihannoivien nuorten pelätään samaistuvan liiaksi niissä esiintyviin malleihin, eivätkä he välttämättä osaa erottaa käsiteltyä kuvaa luonnollisesta. Kuvankäsittelyllä muokataan myös esiteltävästä kohteesta, kuten vaatteesta tai käsilaukusta virheettömämpi ja edustavampi. Myös taustaa saatetaan jälkikäteen muuttaa radikaalistikin. Kuvankäsittelyohjelmat ovat uskomattoman kehittyneitä ja niillä saadaan halutessaan aikaan suuriakin muutoksia. Ympäristöön voidaan lisätä tai vastaavasti poistaa kohteita tai saatetaan jopa luoda täysin erilainen miljöö, kuin alkuperäisessä kuvaussessiossa todellisuudessa oli. Kaikki tämä riippuu yleensä siitä, mitä kuvalla halutaan kertoa ja mihin lopputulokseen pyritään. Ammattivalokuvaaja tosin tähtää jo itse kuvauksien aikana niin täydelliseen kokonaisuuteen kuin suinkin, jotta muokattavaa olisi jäkikäteen mahdollisimman vähän.

© 2021 Ammattikuva